Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin od 25.12.2014
Producenci
Kontakt

Regulamin od 25.12.2014

Armar Caraudioteam
ul. Długa 37
41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 727-245-21-97
REGON: 276719266

Numer konta bankowego: 94 1090 2008 0000 0001 3455 8742
 
Kontakt:(0-32) 261-88-38, 0 513-189-264
Email:sklep@caraudioteam.pl

 R E G U L A M I N

STRONY TRANSAKCJI

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Armar Caraudioteam, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Caraudioteam jest właściciel Sklepu - firma Armar Caraudioteam.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1. Przedmiotami prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione  w ofercie Sklepu Internetowego Armar Caraudioteam, przedstawione na stronach www.caraudioteam.pl w chwili składania zamówienia.
2. Zamówienia produktów nie znajdujących się w Sklepie Internetowym Armar Caraudioteam, a występujących  w cennikach można dokonać pocztą e-mail. Za każdym razem skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia dostępności towaru.
3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich  i zawierają podatek VAT czyli są cenami brutto.
4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną i ważną  na terenie Polski gwarancją producenta. Wyjątek stanowią produkty umieszczone w dziale  WYPRZEDAŻ - OBNIŻKI w którym mogą być wystawione produkty używane lub nowe ale ze śladami używania, pochodzące z systematycznie odnawialnej ekspozycji tradycyjnego sklepu detalicznego firmy Armar Caraudioteam. Wszystkie produkty wystawione w tym dziale posiadają stosowną informację opisującą ich faktyczny stan oraz okres gwarancji.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Armar Caraudioteam odbywa się za pośrednictwem:
 -  wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu
 -  wysłania e-maila na adres sklepu sklep@caraudioteam.pl zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na podstawie oferty przedstawionej w Sklepie internetowym Armar Caraudioteam lub w oparciu o cenniki detaliczne umieszczone w dziale CENNIKI.
 -  poprzez kontakt telefoniczny z handlowcami firmy Armar Caraudioteam dostępnymi pod numerami telefonów: 
 (32)261 88 38 w godzinach 9:00 – 17:00 (sobota: 9:00 – 14:00)
 -  przesłania zamówienia faksem w języku polskim pod numer (32) 261 88 38

Nabywca dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania wyłącznie w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Nabywca posiada prawo wglądu w swoje dane. W każdej chwili przysługuje mu również prawo usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych przechowywanych w bazie sklepu Sprzedawcy. Zbiory danych osobowych wykorzystywanych w sklepie Sprzedawcy są zgłoszone do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANA i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Nabywca może anulować lub zmienić swoje zamówienie. W tym celu należy zadzwonić pod podane wyżej numery telefonów lub przesłać informację e-mailem na temat zmiany lub anulowania zamówienia, podając jednocześnie niezbędne dane do identyfikacji zamówienia i zamawiającego. W takich przypadkach, Nabywca zawsze otrzyma informację od obsługi sklepu dotyczącą anulowania lub zmiany zamówienia oraz o jego aktualnego statusu.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie może być anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu) lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

  

 FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
 - za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki
 - przelewem przed dostawą towaru – firma Armar Caraudioteam wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.
2. W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana klientowi faksem.
3.Towar wraz z fakturą zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto firmy Armar Caraudioteam.

DOWODY ZAKUPU

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny.
2. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy powinien sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
3. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć odpowiednie pole w Formularzu Zamówienia.

DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Armar Caraudioteam realizowane są na terytorium  Rezczypospolitej Polskiej.
2. Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub  w magazynach centralnych producentów i importerów, zazwyczaj jednak nie przekracza 1-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni, jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.
3. Zamówienie składające się z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych o czym Nabywca zostanie wcześniej poinformowany i wyrazi na to zgodę.
4. Koszt dostawy określa cennik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej dostarczających towar i podawany jest przez handlowców firmy Armar Caraudioteam przed wysłaniem towaru do klienta.
5. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej musi być potwierdzony pisemnym  pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Armar Caraudioteam danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.
7. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

 REKLAMACJE / GWARANCJA / RĘKOJMIA

 
1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem firmy Armar Caraudioteam . Nalezy spisać Protokoł Reklamacji w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 1. Reklamacje z tytułu gwarancji są rozpatrywane i realizowane przez autoryzowane placówki serwisowe gwaranta (producenta, importera lub polskiego dystrybutora Towaru), których adresy oraz termin realizacji reklamacji z tytułu gwarancji, znajdują się w Karcie Gwarancyjnej oraz na internetowych stronach gwarantów.
 2. Procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji Klient może także przeprowadzić za pośrednictwem Sprzedawcy CARAUDIOTEAM. Wadliwy Towar należy wówczas dostarczyć pod adres:ARMAR Długa 37 41-300 Dąbrowa Górnicza , wraz z dokładnym opisem wady reklamowanego Towaru, ważną Kartę Gwarancyjną, dowodem zakupu lub jego kopią (gdy wymaga tego gwarant) oraz danymi do kontaktu z Klientem.
 3. CARAUDIOTEAM nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów w formie przesyłek "za pobraniem" lub przesyłanych na koszt CARAUDIOTEAM, bez wcześniejszych ustaleń pomiędzy Klientem a CARAUDIOTEAM szczegółów dostawy.
 4. Gwarancja udzielana na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady sprzedanego Towaru.
 
 1. Sprzedawca czyli sklep Caraudioteam ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad i odpowiada za wady Towarów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca czyli sklep Caraudioteam odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca czyli sklep Caraudioteam jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku Towarów objętych również gwarancją, Caraudioteam będąc Sprzedawcą informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży (rękojmia).
 5. Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży lub innemu Klientowi z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 6. Zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania, Klient może dokonać, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@caraudioteam.pl lub pisemnie na adres: ARMAR Długa 37 41-300 Dabrowa Górnicza
 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że CARAUDIOTEAM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę CARAUDIOTEAM albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez CARAUDIOTEAM usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez CARAUDIOTEAM, lub
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca CARAUDIOTEAM jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca CARAUDIOTEAM. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży, wymagałoby nadmiernych kosztów.ZWROTY ODSTĄPIENIE OD UMOWY
2.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego CARAUDIOTEAM Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz o kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem objął Towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem objął w posiadanie ostatni Towar, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniego Towaru, ostatniej partii lub części.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując CARAUDIOTEAM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na przykład:
     - pisemnie na adres pocztowy: ARMAR Długa 37 41-300 Dabrowa Górnicza, lub
     - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@caraudioteam.pl
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował CARAUDIOTEAM o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle Towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres:ARMAR Długa 37 41-300 Dabrowa Górnicza
 7. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, CARAUDIOTEAM niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez CARAUDIOTEAM w Sklepie internetowym CARAUDIOTEAM.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez CARAUDIOTEAM przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 10. Jeżeli Sprzedawca CARAUDIOTEAM nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość Internetowego Sklepu Armar Caraudioteam nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego    art. 543.
2. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu Armar Caraudioteam są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Internetowy Sklep Armar Caraudioteam dopuszcza powstanie  ewentualnych błędów i pomyłek.
3. Internetowy Sklep Armar Caraudioteam nie wypożycza do testowania oferowanego na swoich stronach towaru oraz  urządzeń .
4. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
6. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu